Steun Nieuw Rotsoord

Stichting Nieuw Rotsoord is voor een groot deel afhankelijk van giften. Elke bijdrage, hoe klein ook, is van harte welkom. U kunt ons steunen met een donatie op NL74 RABO 01034.32.248 t.n.v. Stichting Nieuw Rotsoord te Utrecht.

maandag 14 november 2016

Adoptiekerstbomen

De gemiddelde kerstboom ligt al vóór Driekoningen bij het GFT en dat kan anders! Een adoptie-initiatief zorgt ervoor dat uw kerstboom jaarlijks een gast wordt, die na bewezen diensten weer in de grond gaat.

Op de website www.adopteereenkerstboom.nl vindt u alle informatie over de adoptiekerstbomen. Het zijn prachtige, biologisch geteelde fijnsparren met kluit (Picea abies). Deze kunt u dan op Nieuw Rotsoord in ontvangst nemen. Uw boom draagt een label met een nummer, dat aan de boom moet blijven hangen.U kunt dan volgend jaar opnieuw over dezelfde boom beschikken. Tot vijf jaar lang kan hij jaarlijks uw kerstfeest als vaste gast opvrolijken!

Een boom tot 100 cm kost €34,-; een boom tot 125 cm  €39,- en een boom tot 150 cm €44,-. Dit is inclusief €10,- borg, die u terugkrijgt bij het inleveren van de boom.  

Bent u geïnteresseerd in een adoptieboom? Stuur dan een e-mail naar beheerder@nieuwrotsoord.nl met uw naam en adres en natuurlijk de gewenste grootte van uw boom. Bellen kan natuurlijk ook: 030-2541662.
Op zaterdag 10 december vindt de uitgifte van de bomen plaats; zaterdag 7 januari dienen ze te worden teruggebracht. Kerst Inn: huur een kraampje!

Zondag 18 december houdt Nieuw Rotsoord zijn jaarlijkse kerstfestijn: de Kerst Inn. Met dit jaar een rommelmarkt! Wil je een halve kraam huren om spullen te verkopen? Schrijf je dan in aan de bar in het theehuis. De kosten bedragen € 5,- voor een vierkante meter.

Ophokplicht

Helaas, dit tafereeltje is tijdelijk niet te zien. Zodra de ophokplicht
wordt opgeheven, mogen de kippen weer de schapen plagen. 😉
De vogels en kippen van Nieuw Rotsoord moeten helaas een tijdje binnenblijven. Nadat afgelopen week in Nederland bij watervogels vogelgriep werd vastgesteld, is een landelijke afscherm- en ophokplicht van kracht. Dit om besmetting door wilde vogels te voorkomen. Ter geruststelling: onze vogels en kippen zijn gezond!

vrijdag 21 oktober 2016

Voortaan op zaterdag gesloten

Kinderboerderij Nieuw Rotsoord is met ingang van november op zaterdag gesloten. Aanleiding is  dat enkele  vrijwilligsters zwanger zijn.  Daardoor is het helaas niet meer mogelijk op zaterdag de personele bezetting rond te krijgen.
Beheerder Angelique Jacobs is blij voor de zwangere vrouwen. ,,Eigenlijk is het goed nieuws, en problemen zijn er om op te lossen.’’ De oplossing voor het tekort aan hulptroepen zoekt zij in het werven van nieuwe vrijwilligers, zowel voor de dierenverzorging als voor het theehuis.
In het voorjaar hoopt Nieuw Rotsoord weer als vanouds zeven dagen in de week open te zijn. Garanderen kunnen we dat niet, tenzij zich genoeg nieuwe vrijwilligers melden die in de weekeinden beschikbaar zijn. Mensen die het leuk lijkt om in het theehuis te werken of de dierenverzorging op zich willen nemen, kunnen een e-mail sturen naar beheerder@nieuwrotsoord.nl. Bellen kan natuurlijk  ook: 030-2541662. 

vrijdag 30 september 2016

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is geheel vrijwillig hard aan het klussen op Nieuw Rotsoord. Dames en heren, heel veel dank voor jullie tomeloze inzet en gezelligheid. Helaas moest de kinderboerderij voor deze megaklus een vrijdag 30 september een dagje sluiten, maar we krijgen er dan ook héél veel voor terug!!!Rechtstreex stopt in Utrecht

Sinds twee maanden zijn met veel enthousiasme én succes regioproducten via Rechtstreex verkocht op Nieuw Rotsoord. Helaas is nu vanuit de verkooporganisatie het besluit genomen om de activiteiten van Rechtstreex in Utrecht en Eindhoven te staken. Dit betreuren wij ten zeerste, want het is een mooi concept en het paste ook goed bij de sociale en duurzame doelstellingen van de kinderboerderij. Het komt niet door de resultaten die geboekt werden bij ons afhaalpunt; deze waren voor een startend afhaalpunt ronduit goed te noemen. De reden is dat het Rechtstreex na een jaar tijd niet gelukt is om tot de minimaal benodigde resultaten te komen om de regio rendabel te maken.
Máár.... het stopt niet direct, Rechtstreex blijft nog twee weken open. U kunt dus nog twee weken de lekkere en gezonde producten van de boeren en producenten uit onze nabije omstreken om de hoek afhalen. Geniet er nog even van!! www.rechtstreex.nl/rotsoord

dinsdag 20 september 2016

Vitale moeders

Vitaliteitsworkshop voor moeders op zondagochtend 9 oktober in theehuis Rotsoord

Hoe blijf jij als ambitieuze moeder in balans en energiek?
Ben jij regelmatig op zoek naar een goed evenwicht tussen werk, privé en tijd voor jezelf? 

Kom dan naar de tweede Vitaliteitsworkshop voor moeders op zondagochtend 9 oktober van 9.00u tot 12.30 u in Theehuis Rotsoord. 

Wat kun je verwachten? Tijd voor jezelf | vitaliteits-check | praktische oefeningen | ontspanningstips | oplossingsgerichte aanpak | feest der herkenning!

Inschrijven en meer informatie: www.mamavolenergie.nl of bel Olga Nieuwenhuizen op 06-26404301